Tuesday, December 16, 2008

SKOP SOALAN KERTAS 1: TEKNOLOGI

TEKNOLOGI

MEKANISASI

· Nyatakan faedah mekanisasi ladang kepada petani.
· Terangkan empat faedah mekanisasi ladang.
· Huraikankan secara ringkas faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan mekanisasi ladang
· Nyatakan empat kebaikan dan satu kelemahan sistem pengairan titisan
· Nyatakan tiga kelebihan dan dua kekurangan sistem pengairan percikan
· Senaraikan komponen dalan sistem pengairan titisan dan percikan

KOMPUTER
· Senaraikan faedah penggunaan komputer kepada petani.
· Nyatakan tiga peranan teknologi maklumat dan perhubungan dalam sektor pertanian.

BIOTEKNOLOGI
· Terangkan empat kepentingan bioteknologi dlm pertanian.

PERTANIAN PERSEKITARAN TERKAWAL
· Terangkan kepentingan pertanian persekitaran terkawal .
· Terangkan maksud rumah hijau dan nyatakan empat fungsi rumah hijau
· Terangkan maksud kolam tiruan dan nyatakan tiga kelebihan kolam tiruan
· Senaraikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bekas untuk dijadikan kolam tiruan.
· Senaraikan keperluan asas kultur tanah.
· Nyatakan lima ciri medium kultur tanpa tanah yang baik
· Berikan lima contoh medium kultur tanpa tanah
· Apakah perbezaan di antara sistem hidroponik terbuka dan tertutup
· Nyatakan tiga contoh tanaman yang sesuai dalam pertanian tanpa tanah
· Senaraikan tiga jenis kultur tanpa tanah
· Nyatakan empat fungsi sistem perumahan ternakan
· Apakah kelebihan sistem reban ayam secara tertutup

No comments: